Good Living Standard

面层涂层

BESSER HEALTH


BESSER HEALTH

  • 增强墙身耐用性及高耐磨度
  • 调整室内湿度

BESSER JOY

BESSER JOY

  • 调整室内湿度
  • 易擦洗

BESSER WALL

BESSER Wall

  • 调整室内湿度

配料

BESSER PLASTER

BESSER PLASTER

  • 墙身不会发霉

BESSER PRIMER

BESSER PRIMER

  • 增硬墙身

BESSER SEALER

BESSER SEALER

  • 高渗透性底料

Copyright © 2023 Besser Hong Kong